HOOGLIED      MASTERCLASS      TRAINING      WIE ZIJN WIJ      MISSIE      ARCHIEF      LINKS MAIL ONS      BEL ONS

Missie - Collectief Theater Hart

Collectief Theater Hart maakt theater dat van de wereld is door de mens in al zijn facetten en doorheen verschillende culturen te vatten. Met onze verhalen verrijken we elkaar en ons publiek. Theater Hart creëert ontmoetingen tussen spelers en toeschouwers die zich voorbij landsgrenzen en taalbarrières bewegen. In 2016 en 2017 spelen we bijvoorbeeld in asielcentra. Als Mozes niet naar de berg komt, komt de berg wel naar Mozes.

Onze voorstellingen worden gekarakteriseerd door eenvoud. Met een minimum aan decor en kostuums zetten wij onze inhoudelijke boodschap zo helder mogelijk in de verf. We bieden een professionele omkadering waarbij het principe van mede-eigenaarschap voorop staat. Alle spelers worden vanaf ’t begin en bij alle fases van het creatieproces betrokken. Daardoor ligt er een verantwoordelijkheid bij elke speler van onze groep om vanuit zijn of haar eigen achtergrond iets in te brengen wat in de voorstelling ingezet wordt.

Wij geven ons theater weg aan de mensen met wie en voor wie we spelen. Het is onze overtuiging dat het je geboorterecht is om te participeren in de samenleving en dat niemand mag worden uitgesloten. Wij bouwen bruggen tussen verschillende werelden. Op deze manier dragen wij bij aan een wereld van morgen waarin iedereen welkom is.